Moje Auto na Facebooku Moje Auto na Tiktoku Moje Auto na Youtube Moje Auto na Instagramie

Jak przygotować umowę kupna–sprzedaży samochodu?

Umowa kupna sprzedaży samochodu

(zdj. Moje Auto)

Podczas transakcji kupna-sprzedaży samochodu pokusa, aby zaoszczędzić jak najwięcej, jest niekiedy bardzo duża. Niestety najwięcej ryzykuje kupujący. To, w jaki sposób sporządzicie umowę, zależy przede wszystkim od Was. Nie zawsze obie strony decydują się na sporządzenie umowy. Nierzadko jest ona ustna, jednak warto zadbać o to, aby stworzyć odpowiedni dokument. Musi zawierać odpowiednie elementy, być czytelna i oczywiście uczciwa. Jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży samochodu? Na co zwrócić uwagę? Podpowiadamy!

Umowa kupna-sprzedaży auta — ustna czy pisemna?

Podpisywanie umowy kupna-sprzedaży auta

Z kodeksu cywilnego nie wynika bezpośrednio, jaka powinna być umowa kupna-sprzedaży samochodu. Nie ma więc wymogu, że musi mieć ona formę pisemną. Dobrze jest jednak mieć taki dokument. Może się okazać, że konieczne będzie jego przedłożenie w urzędzie skarbowym lub w wydziale komunikacji. Pisemna umowa kupna sprzedaży samochodu jest też niezbędna w przypadku przedsiębiorców. Stanowi ona dowód księgowy. Zakup pojazdu oznacza przeniesienie jego własności na kupującego. Sprzedawca ma obowiązek wydać kupującemu auto, a kupujący dokonać odpowiedniej opłaty.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to także zabezpieczenie dla kupującego. Zdarza się, że sprzedawca zataja podczas sprzedaży usterki lub prawdziwy stan licznika. Z prawa wynika, że w takiej sytuacji, ma on prawo żądać pokrycia strat.

Co musi zawierać umowa kupna-sprzedaży samochodu?

Umowa kupna sprzedaży samochodu musi mieć odpowiednią formę i zawierać wszystkie niezbędne dane. Należy ją sporządzić w dwóch egzemplarzach – dla sprzedającego i kupującego. Nie może na nich zabraknąć podpisu obu stron. Jakie dane zawiera poprawnie sporządzona umowa kupna-sprzedaży samochodu?

 • Dane osób fizycznych: imię i nazwisko, pesel, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania lub zamieszkania,
 • Dane osób prowadzających działalność gospodarczą: imię i nazwisko, pesel, numer dowodu osobistego lub paszportu, adres zameldowania lub zamieszkania, informacje o prowadzeniu działalności gospodarczej (nazwa i adres firmy), numer wpisu w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej lub w innym rejestrze,
 • Forma rozliczenia transakcji i kwota transakcji,
 • Dane pojazdu: marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, aktualny stan licznika,
 • Data i miejsce zawarcia umowy,
 • Podpisy obu stron.
Jak przygotować umowe kupna sprzedaży

(zdj. Moje Auto)

Przegląd techniczny pojazdu

Przekazywanie kluczyków do auta

Umowa kupna-sprzedaży samochodu to nie jedyny ważny aspekt przy transakcji. W większości przypadków przed zakupem/sprzedażą przeprowadza się przegląd techniczny pojazdu. Koszty pokrywają obie strony lub jedna, w zależności od ustaleń. Kupujący powinien przy tej okazji sprawdzić numer VIN. Gdzie znaleźć numer VIN? Znajduje się ona na tabliczce znamionowej i w dowodzie rejestracyjnym. W obu miejscach musi być ten sam numer.

Sprzedawca jest również zobowiązany do wydania kupującemu kompletu dokumentów. Są to: dowód rejestracyjny, karta pojazdu i dowód zawarcia ubezpieczenia OC wraz z potwierdzeniem jego zapłaty.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem

Umowa kupna-sprzedaży samochodu

Samochód może mieć jednak dwóch właścicieli. Czy w takim przypadku umowa kupna-sprzedaży samochodu wygląda inaczej? Czy konieczne jest dopełnienie dodatkowych formalności? Przede wszystkim wszyscy właściciele muszą wyrazić zgodę na sprzedaż pojazdu. Na umowie muszą znaleźć się ich podpisy i dane. W przeciwnym razie umowa-kupna sprzedaży auta jest jedynie dowodem sprzedaży udziału we współwłasności. Zapłatę przekazujemy jednemu współwłaścicielowi lub obu w równych połowach. Jest to uzależnione od ustaleń.

Co musi zawierać umowa sprzedaży auta w przypadku współwłaścicieli?

Zabawkowe auta na umowie

Wiemy już, że przygotowanie odpowiedniej umowy jest ważne. Jak wygląda umowa kupna-sprzedaży samochodu (współwłaściciel)?

 • Dane kupującego i wszystkich współwłaścicieli: imiona i nazwiska, pesele, numery dowodów osobistych lub paszportów, adresy zameldowania lub zamieszkania. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą również informacje o prowadzeniu firmy, numer wpisu w Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej
 • Dane pojazdu: marka, model, rok produkcji, numer rejestracyjny, numer VIN, aktualny stan licznika
 • Forma rozliczenia transakcji i kwota transakcji
 • Data i miejsce zawarcia umowy
 • Podpisy obu stron, w tym wszystkich współwłaścicieli

Umowa kupna-sprzedaży auta przy współwłaścicielach nie różni się formą od umowy zawartej z jednym właścicielem. Zarówno w pierwszym, jak i też drugim przypadku mogą się na niej znaleźć dodatkowe informacje. Dotyczą one stanu technicznego pojazdu, miejsca przekazania samochodu, informacje o ewentualnych zaliczkach, dar przekazania pojazdu oraz dodatkowe elementy, które wchodzą w skład sprzedawanego pojazdu, np. komplet opon zimowych.

Prosta umowa-kupna sprzedaży samochodu

Uściśnięte ręce na zgodę na tle auta

Wzory umów dostępne są na Internecie i każdy ma do nich łatwy dostęp. Możesz również zdecydować się na samodzielne jej sporządzenie. W tym celu skorzystaj z naszych powyższych wskazówek. Prosta umowa kupna sprzedaży auta zawiera tylko najważniejsze informacje – dane sprzedającego, kupującego i pojazdu. Nawet przygotowana w takiej formie jest zabezpieczeniem szczególnie dla kupującego.

Odpowiedzialność za ukryte wady spoczywa na sprzedającym. Kupujący w przypadku ich wystąpienia ma jednak obowiązek ich zgłoszenia najpóźniej miesiąc od ich wykrycia. Według kodeksu cywilnego rękojmia obejmuje rok, licząc od momentu zawarcia umowy kupna-sprzedaży auta. W takich okolicznościach kupujący może domagać się zwrotu części poniesionych kosztów na naprawę lub też pomniejszenia ceny. Nie ma obowiązku umieszczania na umowie informacji o rękojmię. Wielu sprzedawców chce się jednak zabezpieczyć przed ewentualnym roszczeniem praw. Jak wynika z przepisów, możliwe jest częściowe wyłączenie rękojmi. Nie wyklucz to jednak odpowiedzialności sprzedającego za specjalnie ukryte wady.

Podsumowanie

Co należy sprawdzić przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży auta?

 • Kwotę zakupu pojazdu, czy jest ona taka sama, jaką płacisz
 • Swoje dane osobowe, czy nie ma w nich jakichkolwiek błędów
 • Wszystkie zapisy w umowie, również te „drobnym drukiem”
 • Dokumenty potwierdzające cechy auta i jego stan techniczny
 • Wszelkie zapisy o ewentualnym ograniczeniu odpowiedzialności sprzedawcy za wady pojazdu
 • Zgodność numeru VIN w dowodzie rejestracyjnym i na tabliczce znamionowej

Umowa kupna sprzedaży samochodu to forma zabezpieczenia przede wszystkim dla kupującego. W wielu przypadkach jest ona niezbędna. W innych może uchronić Cię przed ewentualnymi stratami pieniędzy.

Zobacz też: