Moje Auto na Facebooku Moje Auto na Twitterze Moje Auto na Youtube Moje Auto na Instagramie

Dowód rejestracyjny – co mówią nam oznaczenia? Praktyczna legenda dla dowodu rejestracyjnego

Dowód rejestracyjny

(zdj, Moje Auto)

Każdy pojazd silnikowy dopuszczony do ruchu drogowego posiada swój indywidualny dowód rejestracyjny. Obowiązek jego posiadania mają wszyscy właściciele pojazdów samochodowych, wolnobieżnych, ciągniki rolnicze, przyczepy oraz motorowery. Muszą go mieć również osoby prowadzące konkretny pojazd za zgodą jego właściciela. Dowód rejestracyjny musi odpowiadać wymogom znowelizowanej dyrektywy Rady UE 1999/37/WE z 29 kwietnia 1999 roku, dotyczącej dokumentów rejestracyjnych pojazdów. Nowa jego wersja wydawana jest od 1 października 2004 roku.

Z artykułu dowiesz się:

  • Co to jest dowód rejestracyjny i jak powinien wyglądać
  • Co oznaczają podstawowe litery A, B i C
  • Jakich informacji dostarczają nam inne symbole w dowodzie rejestracyjnym

Jak wygląda dowód rejestracyjny?

Ma on formę trzyskrzydełkowego dokumentu w kolorze błękitno-żółtej. Charakteryzuje się awersem laminowanym transparentną folią, co stanowi zabezpieczenie dokumentu przed uszkodzeniem. W układzie poziomym ma on wymiary 105 mm x 218 mm (±0,7 mm), a po złożeniu 73 mm x 105 mm. Wszystkie dowody rejestracyjne w Polsce produkuje przez Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Każdy pojazd ma swój indywidualny dokument z odpowiednimi oznaczeniami. Do 30 września 2018 roku był obowiązek posiadania podczas jazdy dowodu rejestracyjnego. Z dniem 1 października 2018 roku został on zniesiony i kierowca nie musi się nim legitymować podczas kontroli. Musi jednak okazać prawo jazdy.

Trzy kluczowe litery

Na legalizacyjnej nalepce znajdziemy trzy litery – A, B i C. Są one przeznaczone do legalizacji tablicy rejestracyjnej. Nalepka legalizacyjna występuje w postaci samoprzylepnej etykiety homologacyjnej, która jest skutecznie zabezpieczona przed sfałszowaniem danych oraz jej podrobieniem. Jeżeli odkleimy ją od podłoża, to nie można jej ponownie wykorzystać, jest też wówczas rozwarstwiona. Na stałych tablicach rejestracyjnych znajdziemy oznaczenia A i B, natomiast oznaczenie C jest wklejane do dowodu rejestracyjnego. Na nalepce obecny jest też szyfr, który składa się z oznaczenia NL/, po którym znajdują się trzy litery i siedem cyfr.

Literą A oznacza się numer rejestracyjny pojazdu. Pod literą B kryje się data pierwszej rejestracji pojazdu, a pod C dane, które dotyczą właściciela rejestrowanego pojazdu oraz właściciela dowodu rejestracyjnego.

Kody i dane pod oznaczeniem C

Wśród danych, które należą do oznaczenia C, jest  C.1.1, a więc podstawowe dane właściciela dowodu rejestracyjnego, czyli jego nazwisko lub nazwa. Znajdziemy też oznaczenie C.1.2, którym są numer PESEL lub REGON. Adres posiadacza dowodu rejestracyjnego jest pod symbolem C.1.3. Oznaczenie C.2.1 to nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu, C.2.2 to jego numer PESEL lub REGON, a C.2.3 to jego adres. Zatem symbol C ujawnia zarówno dane właściciela pojazdu, jak też dowodu rejestracyjnego. Jeżeli auto jest w leasingu, właścicielem pojazdu będzie bank, który kontroluje regularną spłatę rat, wynikających z umowy leasingowej.

Podstawowe dane o pojeździe

Oprócz trzech podstawowych oznaczeń A, B i C, znajdziemy jeszcze inne, są to kolejne litery alfabetu. Jeżeli chodzi o podstawowe dane o samochodzie, ukryte zostały one pod symbolem D. Dotyczy to D.1, które informuje nas o marce pojazdu oraz D.2, gdzie znajdziemy dane o typie pojazdu i tym samym o jego wariancie i wersji. D.3 to oznaczenie modelu pojazdu.

Dodatkowe, równie ważne oznaczenia

Zapewne zauważyłeś, iż w dowodzie rejestracyjnym Twojego pojazdu znajduje się znacznie więcej symboli. Również ich znaczenie warto znać. E to numer identyfikacyjny pojazdu (VIN lub numer nadwozia, podwozia lub ramy). F.1 i F.2 to kolejno maksymalna masa całkowita pojazdu i dopuszczalna masa całkowita, obie wartości wyrażone w kilogramach.

Masa własna pojazdu to G. H z kolei jest okresem ważności dowodu, I to data wydania dokumentu, a J to kategoria pojazdu. Pod literą K kryje się numer świadectwa homologacji typu pojazdu, nie zawsze jednak występuje. Z oznaczenia L dowiemy się o liczbie osi, a O.1 o maksymalnej masie całkowitej przyczepy z hamulcem i O.2 maksymalnej masie całkowitej przyczepy bez hamulca. Analizując dalej, mamy symbol P.1, P.2 i P.3, co kolejno oznacza pojemność silnika, wyrażoną w ccm, maksymalną moc silnika w kW i rodzaj paliwa. Oznaczenie H znajdziemy jedynie przy motocyklach i motorowerach i dotyczy on stosunku mocy do masy własnej. O liczbie miejsc siedzących dowiemy się z symbolu S.1, a w przypadku autobusów o liczbie miejsc stojących z S.2.

Podsumowanie

  • Dowód rejestracyjny musi posiadać każdy właściciel samochodu i osoba nim kierująca. Ma kolor błękitno-żółty i wymiary 105 mm x 218 mm (±0,7 mm). Od 1 października 2018 roku nie ma obowiązku jego posiadania przy sobie podczas kierowania pojazdem.
  • Pod literą A jest numer rejestracyjny pojazdu, pod B data pierwszej rejestracji pojazdu, a pod C dane dotyczące właściciela rejestrowanego pojazdu oraz właściciela dowodu rejestracyjnego.
  • Dane o pojeździe znajdziemy w sekcji D.
  • Pozostałe informacje o pojeździe to symbole, które są kolejnymi literami alfabetu.