Kontakt

Dystrybutor:

Amtra Sp. z o.o.

ul. Schonów 3, 41-200 Sosnowiec POLSKA
tel.  +48 32 294 41 00
 

Dane rejestrowe

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach
Wschód Wydział VIII Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 468 800 PLN 
KRS 0000063436,
NIP 625-000-92-41,
REGON 272530098.

Formularz kontaktowy

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016r., poz. 922) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AMTRA Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu (41-200), ul Schonów 3, zwana dalej Spółką,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na zadanie pytanie i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych prawem.
  • podanie Spółce danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

Lokalizacja