Moje Auto na Facebooku Moje Auto na Twitterze Moje Auto na Youtube Moje Auto na Instagramie

Jazda bez dowodu rejestracyjnego – od października zgodna z prawem

Dowód rejestracyjny

(zdj. Moje Auto)

Od 1 października jazda bez dowodu rejestracyjnego jest zgodna z prawem. Już nie musisz pamiętać o dokumentach, których brak dotychczas związany był z mandatem. Nie musisz mieć przy sobie również potwierdzenia OC, jednak policjanci będą wymagali od Ciebie okazania prawa jazdy i dowodu osobistego. Wynika to z przygotowanej przez Ministerstwo Cyfryzacji nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu drogowym – uchwalonej przez Sejm w 9 maja 2018 roku.

Dowód rejestracyjny brak obowiązku

Dane policjanci sprawdzają od października w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Służą do tego zamontowane w radiowozach komputery. Zatrzymanie dowodu rejestracyjnego w systemie informatycznym odnotowuje się w  przypadku niespełnienia wymagań ochrony środowiska lub też, jeżeli pojazd zagraża porządkowi ruchu drogowego bądź bezpieczeństwu.  To na pewno duże ułatwienie dla kierowców, którzy dotychczas nierzadko nie posiadali przy sobie dowodu rejestracyjnego. Groził za to mandat.

Kierowcy powinni jednak posiadać przy sobie prawo jazdy i dowód osobisty, które są dokumentami wymaganymi podczas kontroli drogowej. Musisz również być przygotowany, że możesz zostać zapytany o to, gdzie obecnie znajduje się Twój dowód rejestracyjny. Odpowiedź, że jest on w domu w zupełności wystarczy policji, która nie będzie od Ciebie wymagała żadnych innych wyjaśnień.

Wirtualne zatrzymanie dowodu rejestracyjnego

To nie koniec zmian. Dowód rejestracyjny dotychczas zatrzymywano fizycznie. Od października zatrzymanie dowodu rejestracyjnego wygląda inaczej. Jeżeli pojazd nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub też służby stwierdzą, że zagraża od bezpieczeństwu na drodze bądź też porządkowi ruchu drogowego, zatrzymanie dokumentów zostanie odnotowane w systemie informatycznym, a następnie przekazana do Centralnej Ewidencji Pojazdów. Otrzymasz odpowiednie pokwitowanie, a zwrot dokumentów będzie mógł odnotować organ, który je zatrzymał lub też każda inna jednostka w tamach tego podmiot.

Postępowanie w przypadku kolizji

A czy jazda bez dowodu rejestracyjnego to prawo, które obowiązuje również podczas kolizji? Jeżeli kwestia winy jest jednoznaczna, wystarczy spisać oświadczenie zawierające dane osobowe wszystkich kierowców uczestniczących w kolizji oraz numery rejestracyjne pojazdów. Jeżeli posiadasz numer rejestracyjny samochodu, możesz sprawdzić numer jego polisy na stronie internetowej Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Znajdują się na niej ponadto informację o zakładzie ubezpieczającego, do którego należy się zgłosić w celu zażądania naprawy naszego pojazdu. To oznacza, że również w takich okolicznościach nie musisz posiadać dowodu rejestracyjnego.

Kiedy dowód rejestracyjny jest obowiązkowy

Jazda bez dowodu rejestracyjnego nie zwalnia Cię jednak z obowiązku jego posiadania w ogóle. Nadal będziesz go potrzebować np. podczas wizyty w Stacji Kontroli Pojazdów. Warto mieć też świadomość, że zwolnienie z obowiązku posiadania dokumentu w Polsce nie jest jednoznaczne z możliwością jazdy bez dowodu rejestracyjnego za granicą. W wielu krajach wciąż musisz mieć przy sobie dowód rejestracyjny i potwierdzenie OC. Co więcej, jeżeli Twój samochód zarejestrowano za granicą, nowe przepisy Cię nie obowiązują. Służby mogą przyznać Ci mandat za brak dowodu rejestracyjnego.

Jazda bez dowodu rejestracyjnego z pewnością jest dużym ułatwieniem dla kierowców. Nie powinno się jednak nowych przepisów traktować jako całkowite zwolnienie z posiadania odpowiednich dokumentów związanych z prowadzeniem pojazdu. Są okoliczności, kiedy będziesz musiał okazać dowód rejestracyjny.