Moje Auto na Facebooku Moje Auto na Twitterze Moje Auto na Youtube Moje Auto na Instagramie

Wypadek a kolizja drogowa – poznaj różnice między nimi i dowiedz się jak zachować się będąc ofiarą lub sprawcą

Lead Blog Stluczka Ma 1200

Utożsamianie kolizji z wypadkiem jest błędem, ponieważ oba zdarzania różnią się od siebie. Również postępowanie przy nich wygląda inaczej. Warto poznać różnicę, aby wiedzieć, jak prawidłowo zachować się przy konkretnym zdarzeniu. Wypadkiem bardzo często określamy każde zdarzenie drogowe, w którym doszło do zderzenia z innym pojazdem, przeszkodą i pieszym. Nie zawsze jest to zgodne z prawdą. Niekiedy będzie to kolizja drogowa. Aby właściwie zareagować w danej sytuacji, będąc sprawcą lub ofiarą, trzeba wiedzieć, czym jest kolizja drogowa, a czym wypadek.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie są różnicę pomiędzy wypadkiem drogowym, a kolizją?
  • Jak powinien zachować się sprawca, a jak poszkodowany w kolizji?
  • Co robić, kiedy jesteś świadkiem wypadku, w którym są poszkodowani?

Co to jest kolizja drogowa?

O kolizji drogowej możemy mówić wtedy, kiedy podczas zdarzenia nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Ich skutki nie powinny utrzymywać się dłużej niż 7 dni. Kolizja drogowa będzie wtedy, kiedy na drodze doszło do zdarzenia, które nie skutkowało zbyt dużymi obrażeniami zarówno w przypadku poszkodowanego, jak też sprawcy. Trzeba jednak wiedzieć, że pobyt w szpitalu krócej niż 7 dni nie oznacza, że była to kolizja drogowa. Jeżeli skutki obrażeń utrzymują się znacznie dłużej, jest to wtedy wypadek. Pojęcie kolizji drogowej nie występuje jednak w kodeksie wykroczeń i Ustawie Prawo o ruchu drogowym. Jest to określenie potoczne, którego używają kierowcy, policjanci i organy ubezpieczeniowe.

Wypadek a kolizja – co to jest wypadek drogowy?

Definicja wypadku drogowego zmieniała się przez bardzo długi czas. Z aktualnej wersji dowiadujemy się, że wypadek drogowy jest zdarzeniem, który wystąpił w ruchu lądowym, został spowodowany przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa. Skutkiem mogą być obrażenia ciała i rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 7 dni, a w skrajnych przypadkach śmierć. Różnice pomiędzy tymi dwoma zdarzeniami są więc bardzo duże. Mają kluczowe znaczenie dla policjantów, ponieważ każde z nich związane jest z innymi konsekwencjami. W przypadku odniesienia obrażeń podczas zdarzenia wezwanie policji jest obowiązkowe.

Jestem sprawcą kolizji – co dalej?

Przede wszystkim w pierwszej kolejności musisz zabezpieczyć miejsce zdarzenia, może to zrobić również poszkodowany. Pojazd parkujemy w taki sposób, aby osłonić miejsce wypadku. Koniecznie załóż kamizelkę odblaskową, która powinna znajdować się w każdym samochodzie. Włącz światła awaryjne, a następnie ustaw trójkąt ostrzegawczy. W ten sposób zasygnalizujesz innym uczestnikom ruchu, że doszło do kolizji. Zwykła stłuczka samochodowa nie wymaga zawsze wzywania policji. Jeżeli sprawca jest znany i nie ma wątpliwości, kto nim jest, nie trzeba tego robić. Będąc sprawcą, musisz podać swoje dane osobowe oraz swojego ubezpieczyciela. Niekiedy spisuje się też oświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Stłuczka – co robić, jako poszkodowany?

Podobnie jak sprawca ustaw pojazd w bezpiecznym miejscu, zakładając kamizelkę odblaskową i ustawiając trójkąt ostrzegawczy. Jeżeli masz podejrzenia, że sprawca jest nietrzeźwy, koniecznie wezwij policję. Jeżeli nikt nie odniósł obrażeń i nie ma wątpliwości, co do sprawcy, możecie tylko spisać oświadczenie, które będzie dla Ciebie podstawą do wyegzekwowania ubezpieczenia o odpowiedniej kwocie. Obowiązkowo poproś o dane osobowe sprawcy i jego ubezpieczyciela. Możesz też wykonać kilka zdjęć zdarzenia. W ten sposób udokumentujesz uszkodzenia pojazdu. To także ważny dowód dla ubezpieczyciela.

Wypadek samochodowy – jak postępować?

Jesteś świadkiem zdarzenia, w którym poszkodowany w wypadku samochodowym, a także sprawca wypadku odnieśli poważne obrażenia? Zabezpiecz miejsce zdarzenia, postępując podobnie, jak przy kolizji. Przyda Ci się kamizelka odblaskowa i trójkąt ostrzegawczy. Oceń liczbę rannych, a także odniesione przez nich obrażenia. Wezwij służby ratownicze, a następnie udziel pierwszej pomocy poszkodowanym. Zachowaj jednak szczególną ostrożność, zbliżając się do samochodów, które uczestniczyły w zdarzeniu. W takich sytuacjach istnieje ryzyko wybuchu bądź pożaru. Miej przy sobie gaśnicę i apteczkę.

Podsumowanie

  • Kolizja drogowa to zdarzenie, w którym nikt nie odniósł poważnych obrażeń, a ich skutki nie utrzymują się dłużej niż 7 dni
  • Wypadkiem drogowym nazywamy zdarzenia spowodowane przez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa, którego skutkiem są obrażenia ciała, trwające dłużej niż 7 dni lub śmierć człowieka
  • Przy każdym zdarzeniu drogowym należy koniecznie zabezpieczyć miejsce wypadku lub kolizji. Potrzebne będą m.in. kamizelka odblaskowa i trójkąt ostrzegawczy
  • Po kolizji nie zawsze jest konieczne wzywanie policji. Jeśli sprawca jest znany, można spisać jedynie specjalne oświadczenie
  • Jako świadek wypadku masz obowiązek wezwać służby ratunkowe i udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym