Moje Auto na Facebooku Moje Auto na Tiktoku Moje Auto na Youtube Moje Auto na Instagramie

Parkowanie na chodniku – jaki mandat w 2023?

Parkowanie na chodniku

(zdj. Pixabay)

Parkingi, szczególnie w dużych miastach, są coraz bardziej zatłoczone, co wynika z rosnącej liczby aut. Bardzo często jeden kierowca jest właścicielem aż dwóch lub większej ilości pojazdów. To powoduje, że miejsc parkingowych brakuje, natomiast my szukamy miejsca, aby zostawić nasze auto, kiedy chcemy iść na lunch czy też spotkać się ze znajomymi. Najlepszym możliwością w takiej sytuacji, według wielu kierowców, jest parkowanie na chodniku. Czy możemy jednak parkować na chodniku? Istnieje wiele ograniczeń i zakazów, których – niestety – niektórzy kierowcy nie przestrzegają.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jakie zasady dotyczące parkowania na chodniku zostały zawarte w Kodeksie Drogowym
  • W jakich miejscach należy zachować szczególną ostrożność podczas parkowania
  • Kiedy jest dozwolone parkowanie przed przejściem dla pieszych
  • Co oznaczają znaki zakaz postoju i zatrzymania się

Parkowanie na chodniku – co mówią przepisy?

Każdy kierowca powinien zaznajomić się dokładnie z przepisami, które zostały zawarte w Kodeksie Drogowym. Poświęcony temu tematowi został Rozdział 2 Zatrzymanie i postój i Rozdział 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach. Na co przede wszystkim należy zwrócić w nich uwagę?

Postój i zatrzymanie samochodu jest dozwolone tylko tam, gdzie będzie on widoczny dla innych uczestników ruchu i nie będzie stwarzał niebezpieczeństwa na drodze. Trzeba jednocześnie dostosować się do nakazów i zakazów, o których informują nas znaki drogowe. Na chodniku można się zatrzymać kołami jednego boku lub przednią osią pojazdu, którego masa nie przekracza 2,5 t, jeżeli nie obowiązuje w tym miejscu zakaz zatrzymania się i postoju oraz ustawienie pojazdu jest możliwe w taki sposób, aby pozostawić dla pieszych minimum 1,5 metra szerokości chodnika. Istnieje jednak zakaz zatrzymywania się na pasie ruchu i drodze rowerowej.

Nieprawidłowe parkowanie zagrożeniem w ruchu drogowym

Nawet za parkowanie w miejscach dozwolonych można otrzymać mandat, co jest skutkiem parkowania pojazdu w nieprawidłowy sposób. Zawsze należy kierować się nie tylko przepisami i znakami na drodze, ale też trzeźwym umysłem. Dotyczy to szczególnie takich miejsc, jak przejścia dla pieszych, skrętów, ostrych zakrętów i sygnalizacji świetlnej. Musimy przy parkowaniu uwzględnić bezpieczeństwo pieszych i innych kierowców, prowadzących pojazdy, również rowery. Prawo nakazuje, zakazuje, ale też ostrzega. Mamy jednak pewną swobodę działania. Przykładem może być parkowanie na trawnikach. Nie jest zabronione, ale już niszczenie zieleni tak.

A co z parkowaniem przed przejściem dla pieszych

To newralgiczne miejsce na drodze, które wymaga od kierowcy zachowania szczególnej ostrożności, zarówno, kiedy porusza się, jak też parkuje. Nie można parkować 10 metrów przed przejściem dla pieszych. W tym przypadku przyda nam się wiedza dotycząca tego, co należy do chodnika, a co do jezdni. Przejście dla pieszych to część jezdni. Możemy zaparkować przed przejściem dla pieszych na chodniku, ale już nie na wejściu na pasy. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, kiedy nie ma przed przejściem dla pieszych znaków, które informują nas o wyznaczonych miejscach parkingowych. Ponadto będzie to działanie zabronione w przypadku wyznaczonego na chodniku ciągu rowerowego lub pieszo-rowerowego. Musimy pamiętać, że zawsze na chodniku zostawiamy 1,5 metra przejścia. Co ważne parkować na chodniku przed przejściem dla pieszych możemy tylko w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Piesi muszą bezpiecznie wejść na pasy i mieć nieograniczoną niczym widoczność.

Zakaz postoju i zatrzymania, ale czy też zakaz parkowania na chodniku?

Poruszanie się po drodze wymaga od kierowcy bardzo dobrej znajomości znaków drogowych. To one informują nas o tym, co w danym miejscu jest zabronione i dozwolone, jakie manewry możemy wykonać, a co skutkować będzie mandatem i stworzeniem niebezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. Częścią drogi jest pobocze, z kolei częścią pobocza jest chodnik. Kluczowe dla nas w tym przypadku znaki drogowej oznaczone od B-35 do B-38 dotyczą jezdni i pobocza. Niekiedy spotkamy się z sytuacją, kiedy pod nimi znajdują się znaki uzupełniające. Może być to np. informacja, że dany znak dotyczy tylko chodnika, a nie jezdni. Oznacza to, że nie zaparkujemy na chodniku, ale dozwolone jest parkowanie na jezdni. Znak ten można odwołać innym znakiem, np. informującym nas o rozpoczęciu strefy parkingowej. Pod nim znajduje się też często sposób, w jaki należy zaparkować pojazd.

Mandat za parkowanie na chodniku 2023

W 2023 roku, mandat za nieprawidłowe parkowanie może wynosić od 100 do 1200 zł, w zależności od typu wykroczenia. Za standardowe parkowanie w niedozwolonym miejscu, kierowca może zostać ukarany grzywną od 100 do 300 zł. Jeżeli jednak kierowca zaparkuje na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, kara może wzrosnąć do 1200 zł. Dodatkowo, za takie wykroczenie mogą być przyznane punkty karne.

Ile punktów karnych za parkowanie na chodniku 2023?

Za nieprawidłowe parkowanie, oprócz mandatu, kierowca może otrzymać punkty karne. Za niedostosowanie się do znaków zakazu postoju i zatrzymania można otrzymać 1 punkt karny. Za parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych kierowca może otrzymać aż 6 punktów karnych.

Podsumowanie

  • Przepisy dotyczące prawidłowego parkowania na chodniku znajdziemy w Kodeksie Drogowym w Rozdziale 2 Zatrzymanie i postój i Rozdziale 5 Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach.
  • Szczególną ostrożność podczas parkowania należy zachować przy przejściach dla pieszych, skrętach, ostrych zakrętach i sygnalizacji świetlnej.
  • Nie parkujemy 10 metrów przed przejściem dla pieszych częściowo na jezdni i na chodniku.
  • Jeżeli przed przejściem dla pieszych nie ma znaku wyznaczającego miejsce parkingowe, możemy zaparkować na chodniku, zostawiając minimum 1,5 metra przejścia dla pieszych.
  • Znaki od B-35 do B-38 informują nas o zakazie postoju i zatrzymania się. Jednak mogą być uzupełnione o znaki uzupełniające, które wskazują, w jaki sposób można w tym miejscu zaparkować.