Moje Auto na Facebooku Moje Auto na Twitterze Moje Auto na Youtube Moje Auto na Instagramie

Wyrejestrowanie pojazdu – jak i kiedy wyrejestrować samochód?

Wyrejestrowanie Samochodu

(zdj. Moje Auto)

Nie wiesz, jak wyrejestrować auto i czy właściwie w konkretnym przypadku jest to konieczne? Związane jest to z określonymi formalnościami, oraz zawsze przebiega w podobny sposób. Wyrejestrowanie pojazdu wynika z pewnych okoliczności. Wymaga to od jego właściciela złożenia stosownego wniosku, na podstawie którego auto zostanie wyrejestrowane. Jeżeli zastanawiasz się, jak zrobić to prawidłowo, zapoznaj się z naszymi wskazówkami dotyczącymi zarówno wypełniania wniosku, jak też innych formalności, które będziesz musiał dopełnić.

Z artykułu dowiesz się:

  • Kiedy istnieje obowiązek wyrejestrowania pojazdu
  • Czy możliwe jest wyrejestrowanie samochodu bez złomowania
  • Jak wyrejestrować samochód zgodnie z prawem

Czy musisz wyrejestrować samochód?

Najpierw zastanówmy się, czy obowiązek wyrejestrowania auta dotyczy również Ciebie. Okoliczności warunkujące określa prawo polskie. Oznacza to, że jeżeli nie wywiążesz się ze swojego obowiązku, zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Wyrejestrowanie samochodu uwarunkowane jest kilkoma rzeczami. Na przykład jego kradzieżą, zniszczeniem za granicą, przekazaniem go do firmy, zajmującej się demontażem pojazdów, jego eksportem za granicę. W niektórych przypadkach udokumentowaniem trwałej i całkowitej utraty posiadania samochodu. Zazwyczaj w momencie, kiedy nie doszło do zmiany w zakresie prawa własności. We wszystkich tych sytuacjach masz obowiązek wyrejestrować samochód.

Wyrejestrowanie samochodu bez złomowania

Czy mogę wyrejestrować samochód, jednak bez konieczności jego złomowania? To jedno z częściej pojawiających się pytań wśród osób, które np. posiadają niekompletny pojazd, bez niektórych elementów, a chcą go zatrzymać w celu sprzedaży na części. Wypowiadają umowę z ubezpieczycielem, ponieważ auto nie jest zdolne do jazdy, dlatego z niego nie korzystają. Wyrejestrowanie samochodu bez złomowania w naszym kraju nie jest jednak możliwe. Legalnie pozbywamy się auta tylko wtedy, kiedy najpierw je złomujemy, a potem wyrejestrowujemy. Oczywiście auto możemy też sprzedać. Inny problem to ubezpieczenie OC. Jeżeli nie korzystasz z samochodu i zastanawiasz się nad rezygnacją z ubezpieczenia, ale nie zostanie ono zezłomowane, to może zostać na Ciebie nałożona kara w wysokości nawet kilku tysięcy złotych. Przerwa w ubezpieczeniu nie może trwać  dłużej niż 14 lat, jak również nie można wyrejestrować samochodu bez złomowania.

Wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu

Jakie samochody mogą zostać zakwalifikowane do kasacji? Przede wszystkim muszą być kompletne. Waga pojazdu nie może oscylować na mniejszą niż 90% masy określonej w dowodzie rejestracyjnym. A jeżeli samochód będzie lżejszy? Czy wyrejestrowanie samochodu po złomowaniu nie będzie wtedy możliwie? Auto będziesz mógł wyrejestrować. Przy kasacji Stacja Demontażu Pojazdu najprawdopodobniej policzy dodatkową opłatę, która wynosi nie więcej niż 10 zł za każdy brakujący kilogram.

Jak wyrejestrować samochód? Jak złożyć wniosek?

Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu składa się w wydziale komunikacji. Potrzebować będziesz odpowiedniego druku, dokładnie tego samego, który był Ci potrzebny przy rejestracji auta. Wniosek rozpatruje się w większości przypadków natychmiast. Może jednak zostać odrzucony, masz wtedy 14 dni, aby odwołać się od decyzji urzędu. Przy wyrejestrowywaniu samochodu wymagana jest niewielka opłata w wysokości 10 zł. Jeżeli wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w Twoim imieniu składa pełnomocnik, należy doliczyć jeszcze 17 zł opłaty skarbowej.

Do wniosku trzeba dołączyć odpowiednie dokumenty. Zależy to jednak od powodu, z jakiego wyrejestrowujesz samochód. Jeżeli przekazałeś pojazd do kasacji, to urząd wymagać będzie od Ciebie zaświadczenia o demontażu pojazdu, karty pojazdu, dowodu rejestracyjnego i tablic rejestracyjnych. Skradziono Ci samochód? Musisz wraz z wnioskiem dostarczyć dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, zaświadczenie z policji potwierdzające kradzież oraz oświadczenie o zapoznaniu się z odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań. Kiedy wywozisz samochód za granicę, jesteś zobowiązany złożyć dokumenty, które potwierdzają jego zbycie oraz oświadczenie, jednoznacznie wskazujące, że pojazd był zarejestrowany za granicą. W sytuacji, kiedy utracisz auto bez zmiany w prawie własności, wniosek o wyrejestrowanie pojazdu uzupełnić musisz o dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, dokument, który potwierdza, że wniosłeś opłatę na rzecz gminy oraz dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu.

Podsumowanie

  • Wyrejestrowanie pojazdu następuje w przypadku jego kradzieży, zniszczenia za granicą, przekazania go do firmy demontującej auta, wywiezienia go za granicę oraz trwałej i całkowitej utraty posiadania samochodu bez zmiany w zakresie prawa własności.
  • Wyrejestrowanie samochodu bez złomowania jest niezgodne z polskim prawem.
  • Przy złomowaniu pojazd powinien być kompletny. Jego aktualna waga nie powinna być mniejsza niż 90% jego masy uwzględnionej w dowodzie rejestracyjnym.
  • Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu składamy w wydziale komunikacji, dołączając do niego stosowne dokumenty w zależności od powodu wyrejestrowania samochodu.
  • Koszt wyrejestrowania samochodu to 10 zł.