Moje Auto na Facebooku Moje Auto na Twitterze Moje Auto na Youtube Moje Auto na Instagramie

KM na kW – w jaki sposób przeliczyć moc silnika?

KM na kW – w jaki sposób przeliczyć moc silnika?

KM na kW – w jaki sposób przeliczyć moc silnika?

Moc silnika to jeden z najważniejszych parametrów, który pokazuje nam możliwości jednostki napędowej. Podaje się ją m.in. w koniach mechanicznych i kilowatach. Jakie są różnice między tymi jednostkami i jak przeliczyć kW na KM? Sprawdźmy.

Czym jest kilowat (kW)?

Moc silnika to ilość pracy, jaką motor może wykonać w danym czasie. Przekładając to na prostszy język, pokazuje, ile momentu obrotowego mamy do dyspozycji przy danych obrotach, czyli jak dynamiczny będzie silnik i na jakie przyspieszenie pozwoli. Wiedza na temat tego, jak obliczana jest moc jednostki napędowej, będzie przydatna na przykład wtedy, gdy chcemy kupić samochód używany. Informację o tym, jakie parametry ma silnik, często możemy uzyskać, sprawdzając numer VIN.

Najbardziej uniwersalną jednostką mocy silnika jest kilowat, oznaczany skrótem kW, należy bowiem do układu SI. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar obowiązuje od 1960 r. Bazuje na systemie metrycznym, w którym stosuje się takie jednostki, jak metry, kilogramy, sekundy, dżule czy właśnie waty (W).

Kilowat jest oficjalną jednostką urzędową. Moc silnika w kW podaje się m.in. w dokumentach homologacyjnych czy w dowodzie rejestracyjnym.

Czym jest koń mechaniczny (KM)?

Chociaż kilowat jest jednostką stosowaną przez organy administracyjne, to producenci pojazdów oraz fani motoryzacji zazwyczaj przy omawianiu mocy posługują się koniem mechanicznym (KM). Jest on po prostu bardziej popularny.

Jednostka ta była na naszym kontynencie w także użyciu urzędowym, do czasu przyjęcia kilowata jako oficjalnej jednostki mocy, najpierw przez Europejską Wspólnotę Gospodarczą w 1972 r., a następnie przez Unię Europejską w latach 90. XX w. Producenci aut chętnie posługują się koniem mechanicznym, ponieważ pokazuje on wyższe wartości w porównaniu do kilowatów oraz innych jednostek, gdy podaje się moc silnika.

Koń mechaniczny jest jednostką opracowaną w Niemczech, na wzór anglosaskiego konia parowego, do którego jeszcze przejdziemy. Stąd też wziął się jego alternatywny skrót PS, od Pferdestärke (koń mechaniczny po niemiecku).

KM na kW - hamownia

KM na kW – hamownia

Jakie są różnice między kilowatem i koniem mechanicznym?

Zarówno koń mechaniczny (KM, PS), jak i kilowat (kW) podają moc jednostki napędowej. Nie różnią się więc pod względem stosowania.

Inaczej jednak wygląda kwestia obliczania mocy. Żeby uzyskać wartość w kilowatach, mnoży się moment obrotowy wyrażany w niutonometrach przez obroty silnika, a uzyskany wynik dzieli przez wartość stałą wynikającą ze zmiany jednostek (wzór Nm × obr./min/9549,3).

Jeden koń mechaniczny to moc niezbędna do tego, żeby podnieść 75 kg na wysokość 1 m w ciągu sekundy. Wzór wygląda następująco: 1 KM = 75 kGm/s.

Przelicznik kW na KM – jak zmienić konie mechaniczne na kilowaty?

Co zrobić, żeby przeliczyć kilowaty na konie mechaniczne? Najważniejsze to wiedzieć, że:

 • 1 kW = 1,36 KM,
 • 1 KM = 0,74 kW.

Przelicznik kW na KM i odwrotnie to po prostu iloczyn. Jeżeli znamy moc w kilowatach i chcemy uzyskać wynik w koniach mechanicznych, to wykonujemy mnożenie:

 • wartość w KM × 0,74 = moc w kW.

Jak obliczyć konie mechaniczne, jeśli znamy moc w kW? Wykonujemy następujące działanie:

 • wartość w kW × 1,36 = moc w KM.

Przykłady przeliczenia KM na kW oraz kilowatów na konie mechaniczne:

 • 100 KM × 0,74 = 74 kW,
 • 150 KM × 0,74 = 111 kW,
 • 100 kW × 1,36 = 136 KM,
 • 150 kW × 1,36 = 204 KM.

KM, HP i BHP – jakie są różnice?

Poza jednostkami kW i KM stosuje się także HP oraz BHP. Co oznaczają te skróty? Jak wygląda przeliczenie kW oraz KM na HP i BHP?

HP to koń parowy (ang. horse power). Jest to wzór opracowany przez Jamesa Watta, wynalazcę, na od którego nazwiska swoją nazwę wzięła jednostka mocy wat. HP miał służyć do porównania mocy maszyn parowych z koniem. Watt sporządził formułę na podstawie szacunków dotyczących siły zwierzęcia (800 Nm lub 180 lbf, czyli funtów-siły) oraz tego, ile razy w ciągu godziny koń obróci kieratem o promieniu 12 stóp. Wzór na koń parowy to:

 • 1 HP = 550 lbf × ft/s (550 funtów siły × stopa angielska/sekundę).

HP jest jednostką często stosowaną w krajach anglosaskich. Do tego dochodzi jeszcze BHP (ang. brake horse power). Jest to moc uzyskana na hamowni, po uwzględnieniu oporów układu napędowego. HP i BHP, czyli jednostki imperialne, mają niższą wartość w porównaniu do KM.

Przelicznik KM i kW na HP wygląda następująco:

 • 1 KM = 0,99 HP,
 • 1 kW = 1,34 HP,
 • 1 HP = 1,01 KM = 0,75 kW.

Moc silnika może być wyrażana w różny sposób. Jej wartość dobrze jest sprawdzić wtedy, gdy na przykład zamierzamy przerejestrować samochód. Jeśli w dowodzie będzie wpisana błędna moc, może to oznaczać konieczność wymiany dokumentu.