Moje Auto na Facebooku Moje Auto na Twitterze Moje Auto na Youtube Moje Auto na Instagramie

CEPiK 2.0 – nowości i najważniejsze zmiany

Cepik 2.0

Od niedawna w naszym kraju został poważnie zmodyfikowany Centralny System Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Zanim zajmiemy się wprowadzonymi zmianami, warto wyjaśnić, czym jest ów system. System ten to bardzo bogata baza informacji o kierowcach i pojazdach mechanicznych. Jej zadaniem jest zabezpieczenie interesów Państwa, jak i właścicieli pojazdów. W bazie znajdują się szczegółowe rejestry CEP oraz CEK. W tym artykule wyjaśnimy sobie przytoczone terminy oraz sprawdzimy, jakie zmiany zostały wprowadzone w systemie, zwanym CEPiK 2.0. Sprawdzimy dokładnie, co wnosi dla właściciela pojazdu i jakie ułatwienia oferuje.

Ocena systemu CEPiK

System CEPiK składa się w zasadzie z dwóch odrębnych systemów ewidencji. Dwóch, choć ich współzależność jest wymagana dla osób uprawnionych do pozyskania informacji zarówno o samym pojeździe, jak i o jego właścicielu, czy osobie upoważnionej do jego prowadzenia. Tak więc CEPiK składa się z CEK, czyli ewidencji kierowców, która:

 • zawiera informacje o właścicielach pojazdów,
 • posiada dokładne dane o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami,
 • zawiera informacje o uprawnieniach czasowo lub trwale cofniętych.

Drugi rejestr, znajdujący się w centralnym systemie CEPiK to CEP. Zawiera on maksymalną ilość informacji o pojazdach posiadanych lub kierowanych przez dane sposoby, czyli:

 • marka i model,
 • dane techniczne,
 • dokładne dokumenty pojazdu,
 • informacje o jego właścicielach,
 • informacje o zdarzeniach drogowych z jego udziałem,
 • dane z badań technicznych,
 • informacje o ubezpieczeniach.

Wszelkie informacje, jakie zawierają się w systemie CEPiK, mogą być udostępniane zainteresowanym grupom instytucji. Grupy te to na przykład policja, czy Inspekcja Transportu Drogowego. Właśnie na podstawie informacji zawartych w centralnej bazie tworzy się raporty zarejestrowanych pojazdów, czy wydanych zezwoleń do kierowania pojazdami.

Konieczność usprawnienia i rozbudowy systemu

Pierwsza generacja systemu CEPiK nie była idealna, więc przyszedł moment na jej usprawnienie. W życie weszły spore zmiany w prawach i obowiązkach kierowców, właścicieli pojazdów, osób pragnących je sprzedać i nabyć oraz wiele innych. Wiele nowych uprawnień otrzymały również służby mundurowe, co przekłada się na uproszczenie ich działań. Tak więc konieczność aktualizacji systemu ewidencji stała się obowiązkowa.

Zmiany w ewidencji upraszczają wiele trudnych i wcześniej czasochłonnych zabiegów ewidencyjnych. Usprawniają również wymianę informacji pomiędzy właścicielami a organami państwowymi, czy zakładami ubezpieczeń. Należy pamiętać, że są podyktowane nowelizacją Prawa o ruchu drogowym.

Zmiany, jakie przynosi system CEPiK 2.0

Z pewnością wiele osób zastanawia się nad zmianami, jakie zaszły w systemie CEPiK. Otóż należą do nich:

 • Zmiany, co do dodatkowych informacji w CEP – do bazy danych trafiają zabezpieczenia, jakie zostały nałożone na dany pojazd. Rozumieć przez to należy zabezpieczenia majątkowe, których pojazd jest przedmiotem, a także zabezpieczenia z tytułu zajęcia go przez organ egzekucyjny, na przykład komorniczy.
 • Zmiany dotyczące przeprowadzania obowiązkowych badań technicznych pojazdu. Opłaty za badanie techniczne należy uiścić jeszcze przed wykonaniem badania technicznego. Ma to już od dłuższego czasu miejsce w innych krajach Unii Europejskiej. Poza tym w przypadku, kiedy ta usługa zostaje rozliczona na podstawie faktury VAT z przesuniętym terminem płatności, wówczas obowiązuje wyjątek od tej reguły. Opłata może być uiszczona po przeprowadzeniu badania technicznego.
 • Zmiany w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym. Chodzi o to, że Fundusz będzie zobligowany do przekazania informacji do CEP o szkodach, do jakich doszło w przypadku samochodów nieubezpieczonych. Poza tym Fundusz będzie musiał podać informacje odnośnie danego pojazdu. Ma to miejsce, gdy kwalifikuje się on do ponownego badania technicznego z racji wypadku drogowego i istnieje obawa bezpieczeństwa na drodze wraz z jego udziałem w ruchu drogowym.
 • Zmiany obejmują także dodatkowe uprawnienia Staży Granicznej – czyli możliwość zatrzymywania pozwoleń czasowych na prowadzenie pojazdu oraz dowodów rejestracyjnych.

Oprócz tego w najbliższej przyszłości producenci i importerzy pojazdów będą mieli nałożony obowiązek złożenia informacji odnośnie homologacji dla elektronicznego katalogu marek i typów pojazdów.

Kilka słów zakończenia

Wchodzące w życie zmiany. Ich zadaniem jest uczynić komunikację i pozyskiwanie informacji jak najłatwiejszymi. Ma to wielkie znaczenie między innymi podczas rutynowych kontroli drogowych, kiedy kierowca z jakichś przyczyn nie posiada wymaganych w takich sytuacjach dokumentów. Znacznie uprości to całe procedury i zlikwiduje podejrzenie ewentualnych nieprawidłowości. Poza tym, nadanie znacznych uprawnień służbom, pomoże ustalić tożsamość kierowcy i historie pojazdu, którym się porusza. Tak więc zmiany w systemie CEPiK wyjdą kierowcom i właścicielom pojazdów na dobre.